14/06/23

POEMA ANTIGO IX

Zhuang Zhou soñou que era unha bolboreta

bolboreta era Zhuang Zhou. 

Se un  corpo se transmuta,

todas as cousas son cambiantes.

Sábese que o mar de Penglai 

algunha vez foi claro arroio

meloeiro de Qingmen antes 

foi marqués de Dongling

Así son riquezas e honras.

Detrás de que nos afanamos?


Li Po

Ante o espello

Mide mil varas o meu cabelo cano

e as miñas tristezas miden outro tanto.

Mírome no espello cristalino,

e non me explico por que ten carazo.


LI BAI (LI PO)